พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

ภาพบรรยากาศ ตลาดนัดสีเขียว

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สารจากผู้อำนวยการ


ทบทวนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กรรพ.ปทุมธานี

    วันที่ 24-26 กพ.57 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดทำโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณนภาพในการบริการและด้านอื่นๆให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้พบกับความสุขและความประทับใจทุกครั้งที่มารับบริการ

วันที่post:2014-02-28 16:04:42


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลปทุมธานี

    วันนี้ (30 ม.ค. 57) นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเนื่องในวันตรุษจีน


วันที่post:2014-01-30 15:21:44


รพ.ปทุมธานีจัดงานวันเกิดรพ.ตรบรอบปีที่57

    

งานวันเกิด รพ.ปีที่57 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า เลี้ยงพระเพล และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานที่เรียนดี เจ้าอาวาสวัดโสภารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันที่post:2012-05-31 23:53:19

[1][2][3][4][5]

ภาพกิจกรรม

20มีนาคม2554 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ณ วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง-หล่อพระพุทธรูปปางประทานพร วันที่ 20 มีนาคม 2554
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปทุมธานี 22-23 ธันวาคม 2553
มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี 10-11 สิงหาคม 2553
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
...ดูทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

โรคที่พบบ่อยหลังเกิดน้ำท่วม
พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เสี่ยงเอดส์
การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ3จีบ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ไข้หวัดใหญ่
...ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
...ดูทั้งหมด

km

สรุปการประชุมวิชาการชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทยฯ (คุณสุริยา ขันภักดี)
สรุปการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (คุณผ่องพรรณ บรรจงสัตย์)
สรุปผลการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (คุณภาวิณี น้อยอยู่นิตย์)
สรุปผลการประชุม สุดเยี่ยมผลลัพธ์ สุดยอดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (คุณสุรีรัตน์ จันทร์สอน)
สรุปผลการประชุม (คุณวาสนา พันบุระ)
สรุปผลการประชุม บทบาทพยาบาล เพื่อชมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้ (คุณมะยม สมัครการ)
...ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา และสอบราคา

ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง ยา Tigecycline lyophilized powder 50 mg injection
ประกาศประมูลซื้อยา Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg for Injection ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่าน Microbilirubin ในเด็ก
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก
ประกาศราคากลาง Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml for injection
ประกาศสอบราคาซื้อยา Meropenem 500 mg injection
...ดูทั้งหมด