ครบรอบ 63 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี

19 พ.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และร่วมตักบาตรทำบุญวันวิสาขบูชาที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พ.ค. 59 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และยังทำบุญวันครบรอบ 63 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี ซิึงในครีั้งนี้มีผู้รับเหรียญที่ระลึกจากการทำงานในโรงพยาบาลครบ 20 ปี จำนวน 19 ราย และยังมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่อีกจำนวน 189 ทุน ทุนละ 2,500 บาท


การอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

18 พ.ค. 59 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการระยะยาวด้วยการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ อสม.นำไปถ่ายทอดและปฏิบัติในชุมชนต่อไป ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี นำโดย นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ที่มามอบของเยี่ยมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559 ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปทุมธานี


รพ.ปทุมธานี รับการเยี่ยมประเมิน Re Accreditation ครั้งที่ 3 จาก สรพ.

วันที่ 28-29 เม.ย. 59 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่รพ.ปทุมธานี เข้ารับการเยี่ยมประเมิน Re Accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมประเมินที่มีผู้เยี่ยมประเมินถึง 24 ท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่รพ.ปทุมธานีมีความพร้อมในการเยี่ยมประเมินจึงทำให้การเยี่ยมประเมินครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และรพ.ปทุมธานีจะยังพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้การการดูแล รักษา ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจต่อผู้รับบริการต่อไป และรพ.ปทุมธานีหวังว่าเมื่อประกาศผลกมารเยี่ยมประเมินรพ.ปทุมธานีจะได้ผ่านการรับรองคุณภาพอีกครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

  ประกวดราคาและสอบราคา

 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางเตียงไฟฟ้า ครั้งที่ 2
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกวดราคาซื้อ เตียงไฟฟ้า ครั้งที่ 2
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 • ราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตา
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันและชนิดความถี่สูงฯ
 • ประกาศจังหวัดเรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้ออาหารทางสายยางให้อาหาร จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและแรงดัน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและแรงดัน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและแรงดัน