• การจัดการความรู้
 • ข้อมูลโรงพยาบาล
 • โปรโมชั่น
 •  

      พิธีเปิด Stroke Unit

       

       

   

      แถลงข่าวทอดผ้าป่ามหากุศล

       

       

       

       

       

   

      เตรียมพร้อมรับมือโรคMERS-CoV

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 58

       

       

       

       

       

       

       

       

   

พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
...ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา และสอบราคา

ราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
...ดูทั้งหมด

รับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ นักวิชาการพัสดุ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายเดือน หลายอัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 58
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนระดำให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
...ดูทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

โรคที่พบบ่อยหลังเกิดน้ำท่วม
พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เสี่ยงเอดส์
การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ3จีบ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ไข้หวัดใหญ่
...ดูทั้งหมด

km

สรุปการประชุมเรื่อง Non Communicable Disease Furum 2014 ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดควาเสี่ยงโรคเรื้อรัง (คุณยุพิน จิตรบำรุง)
สรุปการประชุมเรื่อง ระบบยา ครั้งที่ 1/2557 (คุณกฤติมา ขาวละออ,คุณอัมพร ณรงค์สันติ)
สรุปการประชุมเรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม (แพทย์หญิงจิริสุดา ธานีรัตน์)
สรุปการประชุมเรื่อง Rhinology For All 2014 (แพทย์หญิงลดาวัลย์ ภัทรเธียรไชย)
สรุปการประชุมเรื่อง มาตรฐานการเตรียมการการผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วย (คุณจารุวรรณ แย้มพึ่ง)
สรุปการประชุมเรื่อง กฏหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 (คุณวรรณดี หุ่นชัยชาญ)
...ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

20มีนาคม2554 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ณ วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง-หล่อพระพุทธรูปปางประทานพร วันที่ 20 มีนาคม 2554
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปทุมธานี 22-23 ธันวาคม 2553
มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี 10-11 สิงหาคม 2553
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
...ดูทั้งหมด

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
โรงพยาบาลปทุมธานีจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

MERSE

การมอบเงินค่าคลอดบุตรข้างเตียง
เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลปทุมธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตร ณ. โรงพยาบาลปทุมธานี โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

กิจกรรมของโรงพยาบาล


งานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2558

    


ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน"รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก"

วันที่post:2015-06-17 11:06:03


โครงการพัฒนาบุคลิกภาพประชาสัมพันธ์และการต้อนรับโรงพยาบาลปทุมธานีวันที่ที่16-17ธันวาคม2557 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ นครนายก

    


วันที่post:2014-12-18 07:52:05


9 ธค 57ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบบัญชี พัสดุ และการจ้างเหมาจาก รพ นครนายก

    
วันที่post:2014-12-11 16:25:12

[1][2]