พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

ภาพบรรยากาศ ตลาดนัดสีเขียว

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สารจากผู้อำนวยการ


ทบทวนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กรรพ.ปทุมธานี

    วันที่ 24-26 กพ.57 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดทำโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ทิศทางองค์กร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณนภาพในการบริการและด้านอื่นๆให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้พบกับความสุขและความประทับใจทุกครั้งที่มารับบริการ

วันที่post:2014-02-28 16:04:42


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลปทุมธานี

    วันนี้ (30 ม.ค. 57) นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ สักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเนื่องในวันตรุษจีน


วันที่post:2014-01-30 15:21:44


รพ.ปทุมธานีจัดงานวันเกิดรพ.ตรบรอบปีที่57

    

งานวันเกิด รพ.ปีที่57 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า เลี้ยงพระเพล และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานที่เรียนดี เจ้าอาวาสวัดโสภารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันที่post:2012-05-31 23:53:19

[1][2][3][4][5]

ภาพกิจกรรม

20มีนาคม2554 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ณ วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง-หล่อพระพุทธรูปปางประทานพร วันที่ 20 มีนาคม 2554
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปทุมธานี 22-23 ธันวาคม 2553
มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี 10-11 สิงหาคม 2553
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
...ดูทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

โรคที่พบบ่อยหลังเกิดน้ำท่วม
พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เสี่ยงเอดส์
การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ3จีบ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ไข้หวัดใหญ่
...ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (การแพทย์แผนไทย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัคร พนักงานราชการ ถึงวันที่ 15 กค 57
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
...ดูทั้งหมด

km

สรุปการประชุมเรื่อง Rhinology For All 2014 (แพทย์หญิงลดาวัลย์ ภัทรเธียรไชย)
สรุปการประชุมเรื่อง มาตรฐานการเตรียมการการผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วย (คุณจารุวรรณ แย้มพึ่ง)
สรุปการประชุมเรื่อง กฏหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 (คุณวรรณดี หุ่นชัยชาญ)
สรุปการประชุมเรื่อง Pharmaceutical care for patients with chronic diseases (คุณมนัสนันท์ ศิริปรัชญานุกุล)
สรุปการประชุมเรื่อง ความรู้ด้านรังสีเพื่อสอบต่ออายุการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี (คุณวาสนา เอี่ยมจำรัส)
สรุปการประชุมเรื่อง การทำงานตัวชี้วัดทางการพยาบาลด้านการป้องกันพลัดตกหกล้ม (คุณชาญชัย ม่วงสัมฤทธิ์)
...ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา และสอบราคา

ราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตา
ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจจอประสาทตา
ประกาศสอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังจากแบตเตอรี่
ราคากลางซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังจากแบตเตอรี่
ราคากลางซื้อชุดเครื่องควบคุม หัวกล้อง การถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และเครื่องกำเนิดแสง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องควบคุม หัวกล้อง การถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง และเครื่องกำเนิดแสง
...ดูทั้งหมด