พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

ภาพบรรยากาศ ตลาดนัดสีเขียว

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สารจากผู้อำนวยการ


    

HaCKeD By eRRoR 7rB
HaCKeD By eRRoR 7rB
HaCKeD By eRRoR 7rB
HaCKeD By eRRoR 7rB
sorry ;)

วันที่post:2014-07-27 10:45:47


    HaCKeD By eRRoR 7rB<br>Sa Hack

วันที่post:2014-07-27 10:44:23


    

<html>
<head>
<title>Owned By eRRoR 7rB</title>
</head>
<center><h1>Owned By eRRoR 7rB</h1></center>
<center><h2>Saudi Arabia Hackers<h2/></center>
<center><img border="0" src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/44/38/58/how-to22.jpg"</center>
</html>

ไฟล์เพิ่มเติม    วันที่post:2014-07-27 10:41:42

[1][2][3][4][5][6][7][8]

ภาพกิจกรรม

20มีนาคม2554 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ณ วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง-หล่อพระพุทธรูปปางประทานพร วันที่ 20 มีนาคม 2554
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปทุมธานี 22-23 ธันวาคม 2553
มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี 10-11 สิงหาคม 2553
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
...ดูทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

โรคที่พบบ่อยหลังเกิดน้ำท่วม
พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เสี่ยงเอดส์
การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ3จีบ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ไข้หวัดใหญ่
...ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัคร พนักงานราชการ ถึงวันที่ 15 กค 57
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
...ดูทั้งหมด

km

สรุปการประชุมวิชาการชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทยฯ (คุณสุริยา ขันภักดี)
สรุปการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (คุณผ่องพรรณ บรรจงสัตย์)
สรุปผลการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (คุณภาวิณี น้อยอยู่นิตย์)
สรุปผลการประชุม สุดเยี่ยมผลลัพธ์ สุดยอดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (คุณสุรีรัตน์ จันทร์สอน)
สรุปผลการประชุม (คุณวาสนา พันบุระ)
สรุปผลการประชุม บทบาทพยาบาล เพื่อชมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้ (คุณมะยม สมัครการ)
...ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา และสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงรองรับส่วนศีรษะเพื่อผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปรผล (EKG 12 Lead)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันและปริมาตร (Volume Ventilator)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Defibrillator
ประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลาง Sterile Cefminox Sodium 1 gm. Injection
...ดูทั้งหมด