รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในโรงพยาบาลปทุมธานี
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนกวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เดือนสิงหาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้าง 29 ก.ค.59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ พฤษภาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
...ดูทั้งหมด
[1]